Eco-driving

– Utbildningen vänder sig till alla förare som kör förbränningsmotordrivna fordon.

Eco-driving, utbildning

Utbildningen vänder sig till alla förare som kör förbränningsmotordrivna fordon. Inte bara miljöaspekter tas upp utan även de ekonomiska fördelarna med körtekniken. Inte bara bränsle sparas utan även maskinunderhållet blir lägre.

De hälsorisker som avgaserna förorsakar är gentoxiska och ger arvsskador. Annan cellpåverkan kan orsaka cancer. Kväveoxiden påverkar luftrören och ger astmatiska besvär. Kolmonoxiden försämrar syreupptagningen i blodet och kan ytterst leda till kvävning. Koldioxiden räknas till växthusgaser och anses höja temperaturen på jorden.

utbildning i Eco driving på TSAB

Utbildningar

Vill du bli kontaktad?


Vill du veta mer?
Ring oss på 072-736 37 31