Entreprenad

– För förare av grävmaskiner, hjullastare och väghyvel krävs utbildning

Entreprenadmaskin

För förare av grävmaskiner, hjullastare och väghyvel krävs utbildning. I AML finns de krav som ställs på arbetsgivaren när det gäller utbildning av arbetstagaren. Arbetsmarknadens parter, BYN/RYK (byggsektorn) och TYA (transportsektorn), har träffat avtal vad det gäller utbildningarnas utformning och krav. Tiden för utbildningarna varierar beroende på maskintyp och elevens förutsättningar. Kurserna består av både teoretiska och praktiska övningar där eleven tillskansar sig kunskap för att behärska maskinerna på ett yrkesmässigt och säkert sätt. När eleven når de mål som är uppsatta utfärdas antingen förarbok eller yrkesbevis.

Hjulastarförarutbildning

Kursen skall ge kunskap om och erfarenhet av underhåll och arbete med hjullastare. Kursen skall även ge kunskap i maskinens arbetsområden och metoder för framkomlighet. Kursen skall också ge kunskap i kommunikationsutrustning och regler för framförande av fordon på allmän väg. Ett mål för kursen är dessutom att ge kunskap om vad som kännetecknar en god och säker arbetsmiljö. (AMT1204 – Hjullastare 150 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:12)

entreprenad-1

Grävmaskinförarutbildning

Kursen skall ge kunskap om och erfarenhet av underhåll och arbete med grävmaskin och grävlastare. Kursen skall även ge kunskap i maskinernas arbetsområden och metoder för deras framkomlighet. Kursen skall också ge kunskap i att använda kommunikationsutrustning och laser samt kunskap om regler för framförande av fordon på allmän väg. Ett mål för kursen är dessutom att ge kunskap om vad som kännetecknar en god och säker arbetsmiljö. (AMT1203 – Grävmaskin och grävlastare 200 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:12)

TSAB har instruktör som tecknat avtal med TYA samt BYN/RYK om maskinförarutbildning.

BYN/RYK samt TYA (klicka för hemsida)

grävmaskin utbildning på TSAB

Väghyvel utbildning

Kursen skall ge kunskap om och erfarenhet av underhåll och av arbete med väghyvel. Kursen skall även ge kunskap i väghyvelns arbetsområden och metoder för dess framkomlighet. Kursen skall också ge kunskap om kommunikationsutrustning, laser och regler för framförande av fordon på allmän väg. Ett mål för kursen är dessutom att ge kunskap om vad som kännetecknar en god och säker arbetsmiljö. (AMT1208 – Väghyvel 200 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:12)

TSAB har instruktör som tecknat avtal med TYA samt BYN/RYK om maskinförarutbildning.

BYN/RYK samt TYA (klicka för hemsida)

Väghyvel utbildning på TSAB

Utbildningar

Vill du bli kontaktad?


Vill du veta mer?
Ring oss på 072-736 37 31