Utbildningsmaterial

– Våra böcker är färskvara

Utbildningsmaterial

Vi lever i högsta grad i ett föränderligt samhälle inte minst när det gäller lagstiftningen. EU-samarbetet har tvingat fram stora förändringar. Nya föreskrifter och ändringar när det gäller arbetsmiljön gör att den som är ansvarig för den samma på företaget alltid måste vara uppdaterad och sprida rätt information till underställda. Vår böcker är färskvara, inaktuella bestämmelser får inte spridas i en lärobok.

Truckförarutbildning

Boken har som riktlinje att följa ”Läroplan för grundutbildning av truckförare” vid förarutbildning på truckar och hjullastare avsedda för industriellt bruk. Den är mer omfattande än läroplanen och ger utrymme för fördjupade kunskaper inom aktuellt avsnitt. Det ergonomiska avsnittet har givits extra stort utrymme. Många företag har organiserat arbetstagarna i självstyrande grupper där truckkörning kan vara en av uppgifterna, arbetsledning en annan. Fördjupningsavsnitten kan då komma väl till pass.

Ur innehållet:

– Trucktyper

– Truckens konstruktion

– Truckena arbetssätt

– Ergonomi

– Daglig tillsyn

– Material och godhantering med farligt gods

– Trafik och säkerhetsregler

utb-material-1

Traversförarutbildning

Boken har som riktlinje att följa Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap” AFS 2006:6 vid förarutbildning av traverskranar. Den är mer omfattande än läroplanen och ger utrymme för fördjupade kunskaper inom aktuellt avsnitt. Det är idag vanligt att traverserna är golvmanövrerade varför den som kör traversen även kopplar lasten själv. I boken finns därför ett omfattande avsnitt som behandlar lastkoppling.

Ur innehållet:

– Krantyper

– Traversens konstruktion

– Kontroll och underhåll

– Traversens arbetssätt

– Lastkoppling

– Arbetsmiljö- och säkerhetsregler

utb-material-2

Utbildningar

Vill du bli kontaktad?


Vill du veta mer?
Ring oss på 072-736 37 31