Arbete på väg

– all personal som arbetar på deras vägar ska genomgå utbildning.

Arbete på väg – utbildning

I Trafikverkets kompetenskrav TRV2011/44052A anges att all personal som arbetar på deras vägar ska genomgå utbildning. Utbildningen är en dags teori där vägverkets krav uppfylls. Efter utbildning erhålls vägverkets utbildningsintyg vilket ska förnyas var femte år.

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om trafiksäkerhet vid arbeten på väg. Kursen skall även ge kunskap om den miljöpåverkan som olika avstängningsalternativ för ett område kan medföra. Kursen skall dessutom utveckla förmåga att diskutera samhällets trafikpolitik som en del i miljöpolitiken. (AMT1201 – Arbete på väg 50 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:12)
Arbete på väg - utbildning på TSAB

Utbildningar

Vill du bli kontaktad?


Vill du veta mer?
Ring oss på 072-736 37 31