Heta Arbeten – utbildning

– Heta arbeten innebär att arbete utförs med tillvägagångssätt eller metoder som kan skapa brand.

Heta Arbeten – utbildning

Heta arbeten innebär att arbete utförs med tillvägagångssätt eller metoder som kan skapa brand. Det kan vara slipning, svetsning eller något annat verktyg som alstrar värme eller gnisor. När sådant arbete utförs måste alla inblandade ha utbildning i Heta Arbeten med giltigt certifikat. Alltså både den som handgripligen utför arbetet samt brandvakten.

För att utföra heta arbeten krävs tillstånd från behörig tillståndsgivare vilket är ett krav från försäkringsbolagen. Person som utfärdar tillståndet måste vara behörig för detta om det är en återkommande arbetsuppgift. För att vara behörig krävs utbildning med giltigt certifikat.

Giltighetstiden för certifikat är 5 år. Därefter ska detta förnyas.

Utbildningen är 8 timmar med både teori och praktik.

TSAB:s auktorisation

Brandskyddsföreningen  (klicka för hemsida)

utbildning i heta arbeten på TSAB

Utbildningar

Vill du bli kontaktad?


Vill du veta mer?
Ring oss på 0551-605 50