Liftar

– Utbildning i mobila plattformar

Mobila arbetsplattformar

Kravet för utbildning för användning av mobila arbetsplattformar/liftar finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Andvändning av lyftanordningar och lyftredskap” AFS 2006:6. I samma förskrift hänvisas till SS-ISO 18878 ”Mobila arbetsplattformar – Utbildning för operatör (förare). Liftutbildningsrådets läroplan LLP1 baserar sig på ovan nämnda standard och är den läroplan som är vedertagen på marknaden. TSAB följer LLP1.

Efter genomförd utbildning ska eleven självständigt kunna använda den mobila arbetsplattformen på ett säkert sätt. Kursen vänder sig till alla som använder mobila arbetsplattformar oavsett typ.

SAB:s auktorisation

Liftutbildningsrådet (klicka för hemsida)

liftar-1

Indelning

Liftar delas in i två kategorier samt i tre typer.

Grupp A: Mobilplattformar där den vertikal projektionen av lastens tyngdpunkt alltid är innanför stjälpningskanterna.

Grupp B: Mobilplattformar där den vertikal projektionen av lastens tyngdpunkt kan komma utanför stjälpningskanterna.

Typ 1: Körning är endast tillåten med mobilplattformen i dess transportläge.

Typ 2: Körning med upplyft arbetsplattform styrs från en manöverplats på chassiet.

Typ 3: Körning med upplyft arbetsplattform styrs från en manöverplats på arbetsplattformen.

liftar-2

Repetitionsutbildning

En återkommande examination av den grundläggande liftutbildningen ska ske var femte år. Den återkommande examinationen är en repetitionsutbildning som anpassas efter elevens kunskaper men ska minst omfatta ett teoretiskt- och ett praktiskt prov enligt LLP.

Utbildningar

Vill du bli kontaktad?


Vill du veta mer?
Ring oss på 0551-605 50